Baner

Opłaty rejestracyjne i dodatkowe


Opłaty rejestracyjne
O wysokości opłaty decyduje termin przelewu.


Opłata rejestracyjna obejmuje:

- udział w sesjach naukowych
- materiały zjazdowe
- wstęp na teren wystawy firm farmaceutycznych i sprzętowych
- lunch i przerwy kawowe
- udział w koktajlu powitalnym 3.10.2019

 

Opłaty dodatkowe
niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

Opłaty należy kierować na konto:

Polskie Towarzystwo Tyreologiczne
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Nr rachunku: PL 74 1140 1108 0000 2097 9500 1001
z dopiskiem: VII ZJAZD opłata dodatkowa

 

Certyfikat
Udział w VII Zjeździe PTT będzie premiowany punktami edukacyjnymi (14 pkt).
Certyfikaty będą wysyłane w formie elektornicznej na adrs mailowy podany podczas rejestarcji.